En anden verden

DKK 148,00

En del af grønlænderne ønsker selvstændighed. De ønsker at skabe deres egen nation.
Men hvem er grønlænderne? – Hvad er deres identitet? – Hvordan opfatter de sig selv?
Eskimolog Lill Rastad ser på hvorledes nationalfølelse og selvopfattelse kan (skal?)
påvirkes og målrettes, for at skabe en moderne grønlandsk nation.

Varenummer (SKU): pub-0920 Kategori:

Beskrivelse

Fra indholdfortegnelsen:

Indledning 7
En anden verden 7
Klimaforandringens nye platform 12
Stereotyper og fordomme 14

1 Dansk og grønlandsk, grønlandsk og dansk 16
Grønlandskhed og grønlandsbilleder 19
Grønlandsk og dansk som modsætninger 21
Grønlændere i Danmark 24

2 Søgen efter identitet i en moderne verden 31
Inuit identitet 33
Grønland og konstruktionen af de historiske brud 39

3 Fem cases fra Grønland og Arktis 45
Case 1. Grønlands kulturpolitik 45
Kulturredegørelse – og den omdiskuterede udvikling 48
Case 2. Det arktiske kunstparadigme 54
Kunst og etnosymbolisme i Grønland 54
Kunst lavet af inuit i Alaska og Canada – fedtsten,
markedskræfter og kreativitet 56
Case 3. Museet som kulturel oversæ.er
– Arktis på vestlige museer 61
De nye etnografiske udstillingsmetoder 62
Inuit på museum – eksempler fra
Nationalmuseet i København 68
Etnografiske genstande udstillet som kunst 71
Nutidige udstillinger om inuit 74
Case 4. Medier, repræsentation og kulturel påvirkning 77
Grønland repræsenteret i danske medier 80
TV og nutidiges kulturelle påvirkninger 84
Medier og globalisering i Grønland 89
Case 5. Turisme i Arktis – ”Oplevelser af en anden verden” 94

4 Forestillinger om inuit 103

5 Det arktiske diskursive felt 109
Det arktiske pendul 111
Kritik af den arktiske optik 114

APPENDIX 116
Definition af centrale termer 116
Litteraturliste 127

 

Lill Rastad Bjørst – forfatter til “En anden verden”

 

Lill Rastad Bjørst f. 1976, Ph.d. i Kultur og Formidling samt bachelor i Eskimologi og Arktisk Studier. Ansat ved AAU.

Lill Rastad Bjørsts tidligere udgivelser:

Download hele Lill Rastad Bjørsts afhandling: Repræsentation og selv-repræsentation af inuit i nyere tid (pdf 445 kb)

Bjørst, Lill Rastad (2006): “Er Grønlandsfilmen død ?”. Kronik i AG /Atuagagdliutit – Grønlandsposten.

Bjørst, Lill Rastad (2005): “Er der grænser for stereotyper?”. Kronik i AG/ Atuagagdliutit – Grønlandsposten. Den 15 december 2005. Nr. 97 uge 50. UK. 145 årg., 15 december 2005.

Polarfronten nr. 4/ 2005 “Kæmpe eskimo – eller moderne inuk?”. Side 7

Bjørst, Lill Rastad (2005): “En sommerhilsen”. LineOut – Musik Magasinet. Nr. 68, juni 2005.

Bjørst, Lill Rastad (2005)(red.): “Unge skribenter 2005”. Tidsskriftet Grønland. Det Grønlandske Selskab. Nr. 2-3, marts 2005.

Bjørst, Lill Rastad (2004): “Kort sagt”. LineOut – Musik Magasinet. Nr. 62, september 2004

Bjørst, Lill Rastad (2003): “Fra polka til Popstars. Grønlandsk populærmusik under forandring”. Tidsskriftet Grønland. Det Grønlandske Selskab. Nr. 12, januar-februar 2004.

Bjørst, Lill Rastad (2003): Det arktiske dilemma. Rapport over formidlingsstrategier for de grønlandske samlinger på Nationalmuseet. Forlag: SILA – Nationalmuseets Center For Grønlandsforskning.