Det Ufattelige Liv

DKK 248,00

Det er mere end 160 år siden, at Charles Darwin fremlagde den første korte meddelelse om evolutionsteorien, og året efter udsendte han sin bog om arternes oprindelse.

“Bent Foltmann har i sit otium skrevet en meget læseværdig bog, hvor han i en let tilgængelig form indfører læseren i den moderne biologi. … . Og han vover sig med stor indsigt i de humanistiske videnskaber ud i en evolutionsbiologisk baseret fortolkning af bevidsthedsfænomener.” (Lektørudtalelse)
“Bogen har på én gang en bredde og en dybde, som gør den til en sjælden fugl på danske breddegrader.” (Information)

 

Varenummer (SKU): pub-0940 Kategori: Tags: , , ,

Beskrivelse

Om Det ufattelige liv

I 2008, da denne bog udkom, var det 150 år siden, at Charles Darwin fremlagde den første korte meddelelse om evolutionsteorien, og året efter udsendte han sin bog om arternes oprindelse. I dag har palæontologi, biologi og kemi givet os en viden om livsprocesserne, der bekræfter evolutionsteorien i en sådan grad, at vi nu kan tale om evolutionsbiologi. Bogen begynder med en biografi om Charles Darwin. Men hovedvægten er et sjældent tværsnit gennem den moderne evolutionsbiologi, og de konsekvenser den kan have for livets eksistentielle spørgsmål fra bevidsthed til filosofi, religion og etik. Svarene kan virke både inspirerende og provokerende…

Fra indholdfortegnelsen:

Forord 11
Indledning 15

Kapitel 1 – Charles Darwin og Evolutionsteorien 21
Studieår 22
Rejsen med Beagle 24
Evolutionsteorien modnes 27
Offentliggørelsen 31
Darwins sidste år 33
Reaktioner på evolutionsteorien 34
Darwins fejltagelse – naturvidenskabelig kritik af darwinismen 37
Den neodarwinistiske syntese og evolutionsteorien i dag 40

Kapitel 2 – Livets vanskelige kemi 45
Livets byggesten 47
De store kædemolekyler 51
Proteiner 52
Enzymer 53
Kulhydrater 56
Nukleinsyrer 58
Fedtstoffer 63
De levende cellers arkitektur og dynamik 64
Cellemembranen 64
Proteinsyntesen 67
Prokaryoter og eukaryoter 69
Gener og genomer: En ny vurdering af RNA 72
Om biologisk viden og uvidenhed 76

Kapitel 3 – Vor tids skabelsesberetning 79
Det store brag 80
Menneskets fornemmelse af tid 81
Den unge jord 83
Dannelsen af livets byggesten 85
Dannelsen af kædemolekyler 86
Fra en RNA-verden til det nuværende liv 88
De første celler 90
Geologiske spor og den store iltkatastrofe 92
Bakterier og archebakterier 93
Fremkomsten af de kerneholdige celler (eukaryoter) 95
Guddommelig skabelse, det mirakuløse tilfælde eller en sandsynlig
nødvendighed? 98

Kapitel 4 – Mønstre, der væver sig selv 101
Udvikling ved genfordobling 101
Alle proteiner kan samles i et modulsystem af storfamilier 106
De skjulte gener 110
De formgivende gener 114

Kapitel 5 – Dyrenes historie 119
Grundlæggelsen af geologi og palæontologi – navngivning af de
geologiske perioder 119
Arterne ændres, og de fleste uddør, men gener og formdannelse
overlever og udvikles 121
De første dyr 123
Hvirveldyrenes udvikling fra fisk til krybdyr 126
Pattedyrene 133

Kapitel 6 – Menneskets afstamning 141
Hvor stort et problem udgør de manglende led? 141
Den oprejste gang 143
Menneskets vugge stod i Afrika 147
Oldstenalderen 156
Nutidsmennesket 160
Biologisk arv over for kulturel arv 162

Kapitel 7 – Fra nerver til hjerner 167
Nervecellernes biokemi 168
Nervecellernes funktioner er udviklet fra de encellede dyrs
adfærdsevne 175
Sanserne 180
Opbygning og funktion af en pattedyrhjerne 182
Gliaceller – hjernens upåagtede celleflertal 191
Hjernen i et udviklingsperspektiv 193

Kapitel 8 – Den gådefulde bevidsthed 201
Omverdensrepræsentation som forudsætning for
bevidsthedsfænomenet 201
Instinkterne udgør arternes hukommelse 203
Hukommelsens spor hos det enkelte dyr 205
Hukommelse og adfærd hos hvirveldyr 208
Menneskets hjernebark – tankens værksted? 211
Vækst af nervesystemer formes af påvirkninger fra omverdenen 213
Fra omverdensrepræsentation til bevidsthed – evnen til at vælge 216
Psykoanalyse og biologi 224
Grænsen for den neurobiologiske forklaring på bevidsthedsfænomenet 230

Kapitel 9 – Sprogevnen 237
Dyrenes kommunikation 237
Sprogets neurobiologi 242
Sprogets opbygning 247
Sprogevnens oprindelse 250
Sprogevne og sprogdannelse 255
Sprogenes slægtskab og ændringer 258
Sproget udspringer af en fælles omverdensrepræsentation 260

Kapitel 10 – Nogle filosofiske perspektiver 263
Fra Platon til Kant 263
Årsagsbegrebet 266
Har mennesket en fri vilje? 268
Sanserne og omverdensproblemet 270
Kunstigt liv og bevidsthed 273
Selvet 277
Spinozas enhedsfortolkning 280

Kapitel 11 – Den religiøse disposition 285
Fælles religiøse udtryksformer 287
En mulig baggrund for den religiøse disposition 294
Fra primitiv kultur til bykultur – guderne bliver til 301
Den religiøse disposition i nutiden 307

Kapitel 12 – Udfordringerne 313
Om etik 313
Livets ukrænkelighed 316
Indgreb i naturen 317
Kloning 325
Hvad arvemassen kan fortælle os 329
Genterapi og fosterdiagnostik 334
Legemsidentitet, organdonation og hjernedød 338
Fremtiden 341
Tanker om døden 345
Ordliste 349
Noter og henvisninger 359
Stikordsregister 377